НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предплата 25% от стойността на престоя

Плащането на предплатата може да бъде направено по следните начини:

По банков път

Банка: Alpha Bank

Име на титуляра: Параскеви Кизлариду (Paraskevi Kizlaridou)

No: 882002002000212

IBAN: GR65 0140 8820 8820 0200 2000 212

BIC: CRBAGRAA

Paypal Account

paraskevikiz@hotmail.com